giấy cuốn Rizla+

12.000 

  • giấy có độ dài vừa chuẩn so với các hộp cuốn
    Độ cháy tiêu chuẩn không có mỏng hay dày quá, giúp các quý ông thưởng thức 1 điếu thuốc thật ngon và chất lượng