giấy cuốn OCB nâu

12.000 

  • giấy cuốn OCB là dòng giấy có dầu, cháy kém gặp gió sẽ tự động tắt hoăc không hút nữa giấy cũng tự tắt, phù hợp với dân văn phòng
    giấy có màu trong xám khi cuốn lên.