Giấy Cuốn Gizeh Xanh

12.000 

Giấy Cuốn Gizeh Xanh

Giấy chuyên dụng dùng để cuốn thuốc lá. Với lượng keo vừa phải giúp bạn cuốn máy hay cuốn hay tay đều dễ dàng. Giấy không bị khét, ít tàn. Khuyên dùng cho các loại thuốc thơm.