Giấy cuốn thuốc lá Raw kingsize + tip

50.000 

Giấy cuốn thuốc lá Raw kingsize + tip

🔹 Giấy cuốn thuốc lá Raw Classic 110mm + Filter tips

  • 🔹 Chất liệu: rễ và thân cây tự nhiên
  • 🔹 Kích thước: 110mm
  • 🔹 33 tờ/1 tệp
  • 🔹 Tệp có kèm giấy lọc