Thuốc tẩu Vauen – Virginia Flake

380.000 

hãn hiệu Vauen
Loại pha trộn Virginia thẳng
Nội dung Virginia
Hương vị Các loại hạt / đậu, vani
Cắt tỉa Flake
Bao bì 50 gram thiếc
Quốc gia DE