Thuốc Lá Sợi Mac Baren – Rum Coffee Choice

120.000 

Thuốc Lá Sợi- Rum Coffe

Thuốc Lá Sợi – Rum Coffee Choice là dòng sản phẩm của thương hiệu mac baren.
Đây là dòng sản phẩm mới của mac baren là sự kết hợp của lá virginia và lá burley tạo thành một mùi hương đặc biệt của rượu rum và cafe. Thuốc Lá Sợi – Rum Coffee Choice khi hút khách hàng rất dễ nhận thấy một mùi hương đặc trưng của cafe và một chút rượu rum.Khi hút sẽ cảm nhận một chút cay của rượu và khiến đây trở thành một trong những sản phẩm nổi bật của TOBACO SHOP 
Thuốc Lá Sợi– Rum Coffee Choice rất dễ cuốn bằng tay hoặc bằng máy cuốn. Hãy gọi ngay cho TOBACO SHOP để thưởng thức nhé.