Peterson 965

500.000 

Peterson 965

  • Thành phần: Black Cavendish, Latakia, Orientals
  • Cắt: Ribbon
  • trọng lượng :50gam
  • sản xuất :Us