Giấy Cuốn OCB Premium King Size

25.000 

Giấy Cuốn OCB Premium King Size

Giấy Cuốn OCB Premium King Size

  • ️🎈 Chất liệu: Rể và thân cây tự nhiên
  • ️🎈 Kích thước: 110mm
  • ️🎈 32 tờ/1 tệp