Combo thuốc lá sợi nâng cao

410.000 

Gồm:

1 hộp cuốn

2 giấy cuốn

1 thuốc tùy chọn

1 đầu lọc tùy chọn

1 hộp đựng da