COMBO TẨU DÀNH CHO NGƯỜI MỚI 5

900.000 

BAO GỒM:
1 TẨU THẠCH NAM CAO CẤP NÕ NHỎ
1 THUỐC GÓI THUỐC MỘC
1 VỆ SINH BIGBEN
1 CẠO TẨU