COMBO TẨU CAO CẤP 3

4.000.000 

BAO GỒM:
1 TẨU SAVINNELLI
1 HỘP THUỐC MỘC GLP
1 VỆ SINH BIGBEN
1 CẠO TẨU BIGBEN
1 BẬT LỬA TẨU
1 VÍ DA TẨU BIGBEN