COMBO TẨU CAO CẤP 2

4.800.000 

BAO GỒM:
1 TẨU SAVINNELLI CỦA Ý
1 HỘP THUỐC THƠM W.O LARSEN
1 VỆ SINH BIGBEN
1 CẠO TẨU BIGBEN
1 BẬT LỬA TẨU
1 VÍ DA TẨU BIGBEN