COMBO TẨU CAO CẤP 1

2.800.000 

BAO GỒM:
1 TẨU NGHỆ NHÂN CAO CẤP NÕ NHỎ
1 HỘP THUỐC MỘC GLP
1 VỆ SINH BIGBEN
1 CẠO TẨU BIGBEN
1 BẬT LỬA TẨU
1 VÍ DA TẨU BIGBEN